INICI
CATALÀ  |   CASTELLANO
 
 
   
           
Equip de treball - Psicòloga

-
Avaluar a la persona en les vessants emocional, cognitiva i psicopatològica a l'ingrés.

-
Derivar al recurs assistencial pertinent quan no es pugui atendre adequadament en el centre i establir la coordinació necessària per tal de mantenir la continuïtat assistencial.

-
Fer el tractament, la intervenció i la prevenció si s'escau, de l'àrea emocional i relacional, tant des del punt de vista individual com de grup.

-
Fer el seguiment en les àrees específiques del deteriorament cognitiu, alteracions conductuals, psicopatològiques, atenció al dol i d'afrontament a la mort.

-
Intervenir, en col·laboració amb la resta de l'equip, en la resolució de conflictes personals i altres necessitats específiques.
 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA VELLSOLÀ  2011 Tots els drets reservats | Avís legal | PUBLITESA COMUNICACIÓ