INICI
CATALÀ  |   CASTELLANO
 
 
   
           
Empresa- Missió-Visió-Valors

Al llarg de la nostra història, Grup Vellsolà hem apostat per una filosofia de treball centrada en la qualitat i en uns principis propis que defensen la màxima autonomia de la gent gran. Entenem els centres com un lloc de vida on els usuaris es sentin com en la seva pròpia llar, fent ús d'un mètode de treball de qualitat orientat a respectar la individualitat de l'usuari, client, a través del treball interdisciplinari i la formació continuada del seu equip. Potenciem les dinàmiques de reconeixement professional i formació permanent del nostre equip per tal de garantir un servei de qualitat. Respecte als seus usuaris i familiars, centrem la seva intervenció en els indicadors d'avaluació de qualitat de l'ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials), així com en els més eficients sistemes de gestió i organització.

Missió
A Grup Vellsolà treballem per oferir i prestar serveis d'assistència integral, personalitzada i de qualitat a persones grans i amb dependència en l'àmbit residencial. Pretenem, alhora, atendre les necessitats assistencials i socials de les persones que s'hi troben acollides, desenvolupant plenament les seves potencialitats, i oferint el suport necessari per portar a terme les activitats de la vida quotidiana.
Tanmateix, fomentem l'atenció en el respecte a l'usuari com a ésser particular i únic, a la seva vida íntima i a la seva individualitat.

Visió
L'actuació de Grup Vellsolà ha de tendir a garantir prestacions i serveis a les persones grans de qualitat, a partir de la nostra voluntat de:
-
Ser una organització de referència a partir de la nostra manera pròpia d'entendre l'assistència a les persones grans: des del compromís, la dedicació, l'esforç, la responsabilitat i l'actuació des d'uns principis ètics per part de tots els professionals implicats.

-
Potenciar els processos de formació i docència per a la preparació dels equips de treball capacitats i orientats en el treball interdisciplinari.

-
Difondre pràctiques de qualitat assistencial aplicades a la nostra entitat, que puguin aportar qualitat a d'altres entitats del sector.

Valors
Entenem els centres del grup com a lloc de vida, on els nostres usuaris-clients puguin sentir-se com a la pròpia llar, afavorint un entorn on es respectin les particularitats i característiques pròpies de la seva manera de ser.
Alhora, ens fonamentem en el desenvolupament d'un sistema de treball basat en els objectius i activitats contemplades als programes individuals, dels quals es desprenen de les actuacions a desenvolupar a mig i llarg termini.

 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA VELLSOLÀ  2011 Tots els drets reservats | Avís legal | PUBLITESA COMUNICACIÓ