INICI
CATALÀ  |   CASTELLANO
 
 
   
           
Equip de treball - Educadora Social

-
Dissenyar, executar i avaluar el programa anual d'activitats socioculturals i educatives d'acord amb els objectius generals del centre.

 
-
Adequar el programa d'activitats d'acord amb el pla individual d'atenció interdisciplinària.

 
-
Transmetre estratègies i eines que facilitin la relació i la comunicació interpersonal, amb l'objectiu de potenciar el desenvolupament i el manteniment de les aptituds necessàries per a les activitats de la vida diària i la seva qualitat de vida, en col·laboració amb la resta de l'equip.

 
-
Vetllar per la interrelació de les persones assistides entre elles i respectar els costums relacionals i la diversitat cultural de les persones ateses.

 
-
    Definir, crear i adaptar, conjuntament amb el terapeuta ocupacional, les activitats i el material necessari per portar a terme el programa socioeducatiu del centre, per col·laborar en el manteniment de les capacitats de la persona.
 
 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA VELLSOLÀ  2011 Tots els drets reservats | Avís legal | PUBLITESA COMUNICACIÓ