INICI
CATALÀ  |   CASTELLANO
 
 
   
           
Equip de treball - Treballadora Social

- Establir el primer contacte amb la persona gran, família o persona de referència per a identificar les expectatives i ajustar-les a la realitat del centre.
 
-
Elaborar, executar i avaluar el programa d'acolliment de la persona gran i la família.

 
-
Omplir i fer el seguiment d'aquella documentació necessària per a la intervenció social en les persones usuàries.

 
-
Donar suport a la família en les diferents situacions o processos que passa la persona atesa al llarg de la seva vida.

 
-
    Intervenir en situacions de pèrdua i conflicte de la persona atesa, en coordinació amb la resta de l'equip.

 
-
    Informar a la persona i tramitar, si s'escau, sobre aspectes de tutela, el document de voluntats anticipades (testament vital), així com també registrar i garantir les darreres voluntats de les persones que ho hagin expressat.

 
-
    Fer els tràmits necessaris en cas d'alta (trasllat a una altra residència, al seu domicili o per defunció) quan no hi hagi familiars.
 
 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA VELLSOLÀ  2011 Tots els drets reservats | Avís legal | PUBLITESA COMUNICACIÓ