INICI
CATALÀ  |   CASTELLANO
 
 
   
           
Equip de treball- Tècnics de geriatria

-
  Control de totes les incidències o símptomes que afectin els usuaris i comunicació d'aquests si s'escau a l'equip interdisciplinari.

 
-
  Administració d'aliments als usuaris impedits i ajut als no impedits en allò que no puguin efectuar per ells mateixos, amb la correcta utilització dels mitjans tècnics (sonda nasogàstrica, etc.).

 
-
  Ajut als usuaris en els desplaçaments.

 
-
  Atenció i prevenció de problemàtiques en l'eliminació: manteniment i manipulació de sondes vesicals, col·lectors, bosses de colostomia i altres, sota les indicacions del personal sanitari.

 
-
  Control de la incontinència d'esfínters, sota les indicacions del personal sanitari.

 
-
  Atenció a les famílies dels residents, respectant la seva intimitat i sota la supervisió del professional diplomat en treball social.

 
-
  Participació en el pla de cures sota la supervisió del personal sanitari.

 
-
  Formalització de la documentació i dels registres propis de les actuacions efectuades a cada resident i anotació de les seves observacions respecte a l'estat d'aquest.

 
-
  Estimulació i treball de les capacitats dels usuaris per a retardar-ne el seu deteriorament i potenciar la seva autonomia personal.

 
-
  Ajut al resident mitjançant les condicions i atencions necessàries per tal que es trobi com a casa i en un ambient familiar.

 
-
  Comunicació de totes les incidències i símptomes que afectin els residents que puguin tenir importància per a la resta de professionals de l'equip o puguin servir per millorar l'atenció a l'usuari.

 
-
  Assistència a les reunions periòdiques amb el cap responsable i a les reunions de l'equip interdisciplinari per tal d'establir i fer el seguiment del pla d'atenció de cada resident.

 
-
  Responsabilització de la tutoria d'uns determinats residents, segons el sistema que faci servir el centre, i participació en l'organització d'aquest sistema de tutories.
 
 
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA VELLSOLÀ  2011 Tots els drets reservats | Avís legal | PUBLITESA COMUNICACIÓ